Můj první příspěvek

Děkuji Pavlovi za implementaci stránek naší ZO a místu na serveru firmy OMEGA tech s.r.o.  Dále pak děkuji touto cestou za roční administraci těchto stránek - tím také vyřizuji poděkování, které zaznělo na výroční schůzce 8.2.2014 ve Společenském domě v Lanškrouně. Administraci stránek jsem od Pavla nyní převzal a budu se snažit je postupně vylepšovat o užitečné informace. Co bych rád na těchto stránkách vytvořil resp. vylepšil:
  •  upravit vzhled, přidat logo
  •  doplnit mapu s oblastí působení naší ZO
  •  doplnit sekci dostupnou pouze registrovaným a navíc jsou členy naší ZO - tedy neveřejnou část stránek pro publikování interních věcí týkajících se naší ZO. Zde záleží ale na důvěře vedení zda bude ochotna do neveřejné sekce poskytnout informace)
  • přidat pár článků týkajících se výhodnosti nákupu medu od známého včelaře a dát případně pár odkazů na jejich stránky pokud jsou členy ZO
  • přidat odkazy týkající se našeho oboru pro zjednodušení přístupu k potřebným informacím - prostě jakýsi užitečný linkovník
Nyní ale teprve pronikám do možností správy WordPressu což je systém na kterém tento Web běží. Prosím tedy o trochu trpělivosti. O změnách budu postupně informovat. J.Klimoš

Na mapách je mor

Státní veterinární správa připravila pro chovatele včel mapu, ze které je patrné, jaká je aktuální nákazová situace, pokud jde o mor včelího plodu. Lze ji nalézt na www.svscr.cz. Mapa se aktualizuje každou hodinu a zdrojovými daty je informační systém Státní veterinární správy. Mapu je možné zobrazit na webových stránkách Státní veterinární správy www.svscr.cz. a samozřejmě ji lze vytisknout. Celý originální článek zde. http://www.svscr.cz/index.php?art=5839 Do sekce odkazy bude vložen přímý odkaz na mapu MVP.

Zásady pro poskytování dotací pro rok 2013

Na webu ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ se objevil dokument popisující poskytování dotací pro rok 2013. Pro nás včelaře se jedná o dotaci 1.D. V dokumentu je stanovena dotace na zimované včelstvo ve výši 180 Kč a také fakt, že Český svaz včelařů, o.s., který zajišťuje administraci podpory a jehož prostřednictvím bude podpora včelařům, chovajícím včely na území ČR poskytnuta, obdrží odměnu 5 % z přiznané dotace. Originální dokument ke stažení zde. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2013 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Grantový program „Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2013“

Rada Pardubického kraje schválila dne 20. 9. 2012 usnesením číslo R/2787/12 Grantový program "Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2013". Příjem žádostí na předepsaném tiskopise je v termínu od 1. 11. 2012 do 28. 2. 2013 v zalepené obálce, označené "Grantový program Pardubického kraje pro rok 2013 - začínající včelař". Zalepenou obálku s jednou žádostí je nutné doručit v uvedeném termínu do podatelny Krajského úřadu Pardubického kraje. bližší informace a  žádost s dalšími podrobnostmi na odkazu níže http://www.pardubickykraj.cz/granty-probihajici-v-oblasti-zivotniho-prostredi/71655/