Metodika od Ministerstva zemědělství 2016 – body týkající se včel

Metodika SVS 2016 V této metodice pro SVS je změna týkající hniloby včelího plodu. Zůstává v platnosti povinného vyšetření na mor včelstev mezi obcemi při přesunu. Vyhodnocování varroózy a případné nařizování jarního a podletního léčení bude po jednotlivých obcích a nikoliv po okresech jako doposud.   

Komentáře jsou zakázány.