Situace s nákazou morem včelího plodu na Lanškrounsku a v okolí

Informace o vyšetření vzorků zimní měli 2014 na mor včelího plodu v ochranném pásmu spadajícím pod naší ZO.

Všech 81 vzorků měli odebraných v ochranném pásmu moru, bylo vyhovující na přítomnost bacilu moru včelího plodu.

 
Situace se přesto nelepší a ochranné pásmo se dále přiblížilo k Lanškrounu. K dubnu 2014 jsou v ochranném pásmu katastry následující obcí spadajících pod naší ZO : Helvíkov, Anenská Studánka, Damníkov, Žichlínek, Luková, Tatenice, Lubník,Krasíkov Situaci s morem včelího plodu lze také sledovat na mapách Státní veterinární správy  Podrobnější informace o vyhlášení ochranného pásma a ohniscích lze nalézt na úřední desce KVS SVS pro Pardubický kraj - jde o dvě mimořádná veterinární opatření Č. j.: SVS/2014/022952-E  a Č. j.: SVS/2014/021424-E Pro členy našeho ZO, kteří mají umístěny včelstva v obci Lubník z toho mimo jiné vyplývá následující:
(3) Všem chovatelům včel v katastrálním území 688053 Lubník se nařizuje provést 
nejpozději do 20. 4. 2014 prohlídku všech včelstev s rozebráním včelího díla a v případě zjištění 
onemocnění plodu o tom uvědomit Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro 
Pardubický kraj. 
(4) Všem chovatelům včel v katastrálním území 688053 Lubník se nařizuje odevzdat 
nejpozději do 9. 5. 2014 na územní pracoviště Krajské veterinární správy Státní veterinární správy 
pro Pardubický kraj v Litomyšli nebo v Ústí nad Orlicí vzorky letní úlové měli, odebrané jednotlivě 
z každého včelstva, k provedení bakteriologického vyšetření na mor včelího plodu. K zajištění 
vzorků letní úlové měli se nařizuje vložit nejpozději do 20. 4. 2014 do všech včelstev na dobu 
nejméně 15 dnů dvojité podložky na dno úlů.

Stále je v platnosti nařízení Č. j. SVS/2013/038198-E

Další užitečné informace o prevenci a zásad odběru vzorků k vyšetření těchto stránkách veterinární správy 


Napsat komentář